Nemate još račun? Izradite novi

Postavke

Informacije o obradi osobnih podataka

17. 2. 2022

OSNOVNI SAŽETAK

Forscope a.s. provodi obradu vaših osobnih podataka jer je to potrebno za ispunjenje Ugovora o kupoprodaji (ili za provedbu mjera poduzetih prije sklapanja takvog Ugovora o kupoprodaji) i dodatno provodi obradu vaših osobnih podataka koja je potrebna za ispunjenje javnopravnih obveza ove tvrtke.

1. IDENTITET I KONTAKT PODACI ADMINISTRATORA

1.1. Administrator vaših osobnih podataka je tvrtka Forscope a.s., sa sjedištem na adresi Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, matični broj tvrtke: 048 85 414, upisana u Trgovačkom registru koji vodi Regionalni sud u Brnu, odjeljak B, uložak 8720 (u daljnjem tekstu „Administrator“).

1.2. Kontakt podaci Administratora su sljedeći: adresa za dostavu Lidická 81, 602 00 Brno, Češka Republika, email adresa [email protected].

1.3. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

2. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je činjenica da je ova obrada potrebna za:

2.1.1. ispunjenje Ugovora o kupoprodaji između vas i Administratora ili za provedbu mjera od strane Administratora prije sklapanja takvog Ugovora o kupoprodaji u smislu članka 6. stavka 1. točke b) Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EU (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu „Uredba“);

2.1.2. poštivanje pravnih obveza koje se primjenjuju na Administratora u smislu članka 6. stavka 1. točke c) Uredbe, a posebno ispunjavanje obveza koje Administratoru nameću opće obvezujuće pravne uredbe, a posebno Zakon br. 235/2004 zb., o porezu na dodanu vrijednost, s izmjenama i dopunama, Zakon br. 586/1992 zb., o porezu na dohodak, s izmjenama i dopunama, i Zakon br. 563/1991 zb., o računovodstvu, s izmjenama i dopunama.

3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

3.1. Svrha obrade vaših osobnih podataka je provedba Ugovora o kupoprodaji ili provedba mjera od strane Administratora prije sklapanja takvog Ugovora o kupnji i ispunjavanje s tim povezanih javnopravnih obveza od strane Administratora.

3.2. Ne postoji automatska pojedinačna odluka Administratora u smislu članka 22. Uredbe.

4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

4.1. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme trajanja prava i obveza iz Ugovora o kupoprodaji, kao i za vrijeme potrebno za arhiviranja u skladu s relevantnim opće obvezujućim zakonskim propisima, ali ne duže od razdoblja navedenog u opće obvezujućim zakonskim uredbama.

5. OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

5.1. Ostali primatelji vaših osobnih podataka mogu biti osobe koje pružaju tehničke usluge za Administratora u skladu s uputama Administratora (izvršiteljima obrade osobnih podataka), uključujući rad softvera i pohranu podataka, kao i osobe koje osiguravaju komunikaciju s korisnicima ili potencijalnim korisnicima Administratora.

5.2. Primatelji vaših osobnih podataka za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pravnih odredaba mogu biti i tijela financijske uprave ili druga nadležna tijela u slučajevima kada Administratori nameću opće obvezujuće pravne odredbe.

5.3. Administrator nema namjeru prenijeti vaše osobne podatke u treću zemlju (u zemlju koja nije članica EU) ili međunarodnu organizaciju.

6. PRAVA OSOBA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

6.1. Pod uvjetima navedenim u Uredbi imate pravo od Administratora zatražiti pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te pravo na prenosivost vaših osobnih podataka.

6.2. Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Uredbu, imate, između ostalog, pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

6.3. Niste obvezni dati osobne podatke. Pružanje Vaših osobnih podataka neophodno je za sklapanje i izvršenje Ugovora o kupoprodaji i bez davanja Vaših osobnih podataka nemoguće je zaključiti Ugovor o kupoprodaji ili ga ispuniti od strane Administratora.

Proizvod dodan u košaricu