Nemate još račun? Izradite novi

Postavke

Opći uvjeti poslovanja

1. Podaci o prodavatelju

Naziv tvrtke: RA Software s.r.o.

Adresa: Nové Sady 2, Brno, 602 00, Češka Republika

OIB: 048 85 414

PDV id. broj: CZ04885414

(u daljnjem tekstu kao prodavatelj)

2. Opće odredbe

2.1. Ovi opći uvjeti korištenja prodavatelja (u daljnjem tekstu kao Opći uvjeti korištenja) usklađivaju uzajamna prava i obveze koja nastaju iz kupoprodajnog ugovora, te se na njega odnose (u daljnjem tekstu kao kupoprodajni ugovor), koji se sklapa između prodavatelja i druge osobe (u daljnjem tekstu kao kupac) putem prodavateljove e-trgovine. E-trgovinom rukovodi prodavatelj na web stranici www.forscope.hr (u daljnjem tekstu kao web stranica) i putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu kao sučelje web stranice).

2.2. Kupac može biti:

2.2.1. Potrošač koji posjeduje sva niže navedena prava te uvijek ono, što mu je jamčeno nacionalnim pravom.

2.2.2. Osoba koja nije potrošač (pravno lice), u tom slučaju se na ovakav odnos između kupca i prodavatelja (ukoliko nije opisano u ovim Općim uvjetima korištenja) primjenjuje član 1751, stavak 1 Zakona br. 89/2012 Sb., Češkog Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu kao Građanski zakonik), ukoliko nije navedeno nešto drugo.

2.3. Ovi opći uvjeti korištenja su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da je suglasan sa ovim Općim uvjetima korištenja.

2.4. Svi dokumenti se dostavljaju kupcu na njegovu e-mail adresu koju je naveo u svojem korisničkom računu ili u narudžbi (ukoliko nije kupac naručio preko svojeg korisničkog računa).

2.5. Ovi opći uvjeti korištenja mogu biti prilagođeni individualnim kupoprodajnim ugovorom. Prilagođeni dijelovi navedeni u individualnom kupoprodajnom ugovoru prevladavaju nad ovim općim uvjetima korištenja.

2.6. Ovaj dogovor se pravi, upravlja i primjenjuje sukladno zakonima Češke Republike, bez obzira na njihov konflikt zakonskih pravila.

2.7. Svi sporovi koji nastanu iz kupoprodajnog ugovora ili u vezi sa njim, što se odnosi i na ove opće uvjete, bit će riješavani nadležnim sudom, prema adresi prodavatelja.

3. Prodavani proizvodi

3.1. U svrhu ovih općih uvjeta termin roba ima sljedeće značenje: softverski licenčni ključ koji se distribuira digitalno ili na fizičkom mediju.

3.2. Svi uzorci, crteži ili reklame te ilustracije koje se nalaze u katalogu prodavatelja su stvoreni isključivo da bi ponudili približnu predožbu popisanih proizvoda.

4. Naručivanje robe

4.1. Da bi kupac izvršio narudžbu, mora upotpuniti narudžbenicu. Narudžbu je moguće izvršiti preko e-maila, telefona ili sa korisničkim računom na web stranici prodavatelja.  Narudžbenica mora uglavnom sadržati ove podatke:

4.1.1. o naručenoj robi - količina, verzija, inačice, ukoliko je moguće

4.1.2. o načinu plaćanja naručene robe te o željenom načinu dostave robe

4.1.3. o troškovima vezanim uz dostavu robe (u daljnjem tekstu narudžba).

4.2. Prodavatelj ima uvijek pravo da zahtjeva od kupca dodatne podatke (na primjer u pismenom obliku ili putem telefona) koje se uglavnom vežu uz količinu proizvoda, cijenu i predviđene troškove dostave.

4.3. Kontakti za narudžbe:

web sučelje: www.forscope.hr

4.4. Radno vrijeme: narudžbe putem e-trgovine i e-pošte: 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, radno vrijeme korisničke podrške se nalazi na web stranici.

5. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

5.1.  Narudžba se smatra primljenom isključivo ako prodavatelj izda pismeni primitak (u daljnjem tekstu kao primitak narudžbe) i dostavi ga putem e-pošte na e-mail adresu kupca koju je naveo u narudžbi.

5.2. Prodavatelj je obvezan izdati i poslati primitak narudžbe u roku od 48 sati nakon što je poslana narudžba, u protivnom je narudžba poništena.

5.3. Nakon što je kupcu dostvavljen primitak narudžbe, kupoprodajni ugovor može biti promijenjen samo uzajamnim dogovorom obiju stranki.

5.4. Ukoliko je kupac potrošač, ugovor se sklapa na hrvatskom književnom jeziku, u ostalim slučajevima se ugovor sklapa na hrvatskom, češkom ili engleskom jeziku.

5.5. Sklopljeni ugovor arhivira prodavatelj pet godina od sklapanja.

5.6. Kupac steće vlastništvo proizvoda nakon što plati njegovu punu cijenu.

6. Dokumenti

6.1. Svi dokumenti koji se vežu uz proces sklapanja ugovora te originalna kopija kupoprodajnog ugovora arhivira prodavatelj u elektronskom obliku.

7. Korisnički račun

7.1. Kupoprodajni ugovor između kupca i prodavatelja može biti sklopljen preko korisničkog računa kupca na web stranici prodavatelja. Ugovor može biti sklopljen i bez korištenja korisničkog računa.

7.2. Kupac može pristupiti svojem korisničkom sučelju nakon registracije na web stranici prodavatelja, iz kojeg može naručivati robu (u daljnjem tekstu kao korisnički račun).

7.3. Kada kupac stvara korisnički račun ili naručuje robu, obvezan je navesti točne i ispravne podatke te osigurati da uvijek budu aktuelni. Prodavatelj smatra da su navedeni podaci u korisničkom računu ili u narudžbi točni i aktuelni.

7.4.  Pristup korisničkom računu je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je obvezan držati u tajnosti podatke koje omogućavaju pristup njegovom računu.

7.5. Kupac ne smije dozvoliti korištenje korisničkog računa trećem licu.

7.6. Prodavatelj nije odgovoran za naknadu štete koja je nastala povredom obveza iz čl. 7.4. i 7.5. ovih općih uvjeta.

7.7. Prodavatelj može ukinuti korisnički račun, i to naručito u slučajevima, kada kupac svoj korisnički račun ne koristi duže od 2 godine ili u slučaju da kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući ove opće uvjete poslovanja).

7.8. Kupac uzima u obzir da korisnički račun ne mora biti neprekidno dostupan, i to naime s obzirom na održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja ili trećih stranki.

8. Cijene

8.1. Web stranica pruža informacije o proizvodima, ukljućujući cijene pojedinačnih proizvoda. Sve cijene sadže PDV i troškove vezane uz proizvod. Cijene proizvoda su važeće sve dok su prikazane na web stranici. Ova odredba ne utječe na pravo prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

8.2. Cijena na web stranici ne uključuje naknade pakovanja i dostava kao i naknade za odabrani način plaćanja. Mogu biti primjenjene dodatne naknade.

8.3. Preporučena cijena navodi cijenu, za koju je moguće nabaviti isti proizvod na tržištu prema stanju koje je važilo 1. svibnja 2015.

8.4. Ukoliko dođe do promjene cijene prilikom obrade narudžbe, kupcu će biti naplačena cijena koja je važila prilikom slanja narudžbe.

9. Jamstvo

9.1. Jamstveni obrazac se nalazi na web stranici prodavatelja: www.forscope.hr

9.2. Kao dokaz o kupovini za jamstveni postupak, sačuvajte sve materijale koje ste dobili uz proizvod, naročito račun.

9.3. Potrošačima daje prodavatelj jamstveni rok u trajanju od 24 mjeseca. Ova odredba ne važi za pravna lica, ukoliko pravo Republike Hrvatske propisuje drugačije, pruža prodavatelj pravnim licima minimalni standard koji propisuje zakon.

9.4. Pravna lica mogu kontaktirati prodavatelja sa svojim jamstvenim zathjevom u roku od 6 mjeseci od kupovine, no prodavatelj nije dužan razmotriti njihov zahtjev.

10. Načini plaćanja

10.1. Plaćanje vrši kupac prema svojem izboru na jedan od niže navedenih načina:

Plaćanje putem bankovnog transfera (elektronsko bankarstvo, platnom karticom on-line i sl.) na račun prodavatelja HR7323600001102603100 (u daljnjem tekstu kao račun prodavatelja).

Plaćanjem otkupnine prilikom preuzimanja robe.

10.2. Informacije o visini troškova za pakiranje i dostavu dobija kupac prilikom narudžbe. Visina ovih troškova može da se mijenja.

10.3. Prodavatelj nudi opciju plaćanja prilikom preuzimanja robe.

10.4. Ukoliko dolazi do uplate preko bankovnog transfera, uplata mora biti izvršena do 5 dana od sklapanja ugovora. Kupac je obvezan da prilikom uplate navede detalje o plaćanju. Obveza kupca da plati za naručeni proizvod je ispunjena kada prodavatelj primi uplatu na navedeni račun.

10.5.Prodavatelj ima pravo, naročito ako kupac ne navede dodatne informacije (čl. 3.6.), da zahtjeva uplatu pune cijene prije slanja robe kupcu. Ukoliko je kupac tvrtka, odredbe čl. 2119 stavka 1 Građanskog zakonika se ne primjenjuju.

10.6. Kuponi i popusti se ne mogu kombinirati, ukoliko nije navedeno drugačije.

10.7. Prodavatelj je obveznik PDV-a. Prodavatelj izdaje račun nakon plaćanja punog iznosa cijene, račun se šalje na adresu e-pošte kupca.

11. Načini dostave

11.1. Ukoliko nije navedeno drugačije, roba se dostavlja kupcu na adresu koju je naveo u narudžbi, te na način koji je odabrao u narudžbi.

11.2. Ako nije u kupoprodajnom ugovoru dogovoreno drugačije, obveza prodavatelja poslati robu kupcu započinje dana, kada je primljena uplata punog iznosa, ukoliko je primljena prije 11:00. Ova odredba ne važi ukoliko se plaćanje vrši prilikom preuzimanja robe.

11.3. Ukoliko nije dogovoreno drugačije, fizičke licencije se dostavljaju kupcu dostavnom uslugom.
11.3.1. Roba se šalje tog dana, kada je sklopljen kupoprodajni ugovor (ukoliko je sklopljen prije 11:00) i kupac ispuni svoju obvezu platiti cijenu proizvoda, ili izabere opciju plaćanja prilikom preuzimanja robe.
11.3.2. Procijenjeno vrijeme dostave je unutar 3 radna dana.
11.3.3. Kupac nije dužan prihvatiti pošiljku koja ima tragove oštećenja.
11.3.4. Ukoliko kupac primi nepotpunu ili oštećenu pošiljku, mora odmah informirati prijevoznika te prodavatelja putem e-maila.

11.4. Elektronska dostava softvera (ESD)

11.4.1. Software dostavljan elekronskim putem (ESD) nije moguće poslati kao pošiljku s otkupninom.

11.4.2. Prodavatelj šalje elektronski licenčni ključ u roku od 48 sati nakon što je primio uplatu od kupca.

11.5. Robu nije moguće preuzeti osobno.

11.6. Ako kupac traži drugačiji način dostave robe, nego koja se nalazi u ponudi prodavatelja, po dogovoru je takav način dostave moguć, ali u takvom slučaju dodatne troškove dostave kao i rizik snosi kupac.

11.7. Ukoliko mora prodavatelj dostaviti robu na mjesto, koje je naveo kupac u svojoj narudžbi, kupac je obvezan primiti robu.

11.8. U slučaju da je iz razloga uzrokovanih kupcem neophodno robu dostaviti ponovo ili na drugi unaprijed nedogovoreni način, kupac je dužan prodavatelju platiti troškove vezane uz ponovnu dostavu robe, ili dostavu robe na drugi način.

12. Raskid ugovora

12.1. Kupac koji je potrošač ima prema zakonu pravo raskinuti ugovor bez obveze da navede razlog do 14 dana od dana preuzimanja robe.

12.2. Prodavatelj nudi potrošačima dodatnu mogućnost povrata robe i iznad okvira četrnaestodnevnog zakonskog roka i to do 30 dana od preuzminja robe.

12.3. Odstupanje ugovora se vrši putem e-pošte ili na adresu prodavatelja. Obrazac za raskid ugovora se nalazi na web stranici prodavatelja www.forscope.hr.

12.4. U oba slučaja je neophodno poslati nazad poštom na adresu prodavatelja popunjenu i potpisanu Izjavu kupca.

12.5. Ova Izjava se nalazi na web stranici prodavatelja www.forscope.hr.

12.6. Ukoliko dolazi do raskida ugovora, kupac mora poslati nazad robu, kompletnu dokumentaciju te popunjenu i potpisanu Izjavu kupca u roku od 30 dana nakon što je obavijestio prodavatelja o raskidu ugovora.

12.7. Prodavatelj je obvezan vratiti novac kupcu, koji raskida ugovor, u roku od 30 dana nakon što je prodavatelj primio robu te popunjenu i potpisanu Izjavu kupca. Novac će biti vraćen na račun kupca koji je kupac naveo na Obrascu za raskid ugovora.

12. 8. Prodavatelj nije dužan vratiti bilo kakav novac, ukoliko nije kupcem popunjena i potpisana Izjava kupca ili fali ključan dio proizvoda (kao na primjer certifikat autentičnosti ili elektronski certifikat), zato što se u takvom slučaju roba smatra nepovratno oštećenom.

12.9. Prodavatelj nije obvezan vratiti punu cijenu robe, ukoliko je vraćena roba oštećena. U takvom slučaju se primjenjuje relativno odbijanje cijene.

12.10. Troškove vraćanja proizvoda  prodavatelju snosi kupac, ako zakon ne propisuje drugačije.

12.11. Kupac uzima u obzir činjenicu da ako prodavatelj daje uz kupljenu robu poklone, obvezan je zajedno sa robom vratiti i poklone.

12.12. Raskid ugovora i robu šaljite na adresu: RA Software s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Republika Češka

12.13. Uredbe iz čl. 12.1-12.11. se ne odnose na pravne osobe. Raskid ugovora od strane pravne osobe nije moguć, ukoliko nije zakonom propisano drugačije.

13. Zaštita osobnih podataka

13.1. Na zaštitu osobnih podataka kupca koji je fizička osoba se odnosi Zakon br. 101/2000 Sb. o zaštiti osobnih podataka. Pravo Republike Hrvatske se na zaštitu osobnih podataka odnosi ukoliko je kupac pravna osoba, ili je kupac potrošač.

13.2. Kupac je suglasan sa obradom osobnih podataka, naime: imena, adrese, OIB-a, PDV id. broja, adrese e-pošte, telefonskog broja (u daljnjem tekstu kao osobni podaci).

13.3 Kupac je suglasan sa obradom osobnih podataka s ciljem realizacije prava i obveza prema kupoprodajnom ugovoru i održavanja korisničkog računa. Ako kupac ne odluči drugačije, kupac je isto tako suglasan sa obradom osobnih podataka s ciljem slanja komercijalnih poruka i informacija kupcu. Prodavatelj može pružiti osobne podatke trećoj stranci - poslovnim partnerima prodavatelja s ciljem slanja marketinških i poslovnih prijedloga kupcu. Pristanak na ovu uredbu nije uslov koji bi onemogućio sklapanje kupoprodajnog ugovora.

13.4 Kupac prihvaća odgovornost da mora točno navesti sve svoje osobne podatke te ih prilkom promjena ažurirati. Kupac isto tako  prihvaća odgovornost za informiranje prodavatelja o bilo kojoj promjeni navedenih osobnih podataka.

13.5 Osobni podaci kupca se pružaju prijevozniku s ciljem dostave naručene robe. Osobni podaci kupca se ne predaju trećoj stranci bez prethodnog pristanka kupca.

13.6. Osobni podaci se pohranjuju na neodređeno razdoblje. Obrađuju se na elektronski i automatizirani način kao i u tiskanom i neautomatiziranom obliku.

13.7. Kupac potvrđuje da su osobni podaci točni te da ih je dobrovoljno pružio prodavatelju.

13.8. U slučaju da kupac sazna da je obrada njegovih osobnih podataka prodavateljem ili obradnikom inkonzistentna sa zaštitom privatnosti osobnog života kupca ili je nezakonita, naročito ako se osobni podaci pohranjuju neispravno s ciljem njihove obrade, može kupac

13.8.1. poslati prodavatelju ili obradniku upit.

13.8.2. zahtjevati da prodavatelj ili obradnik poprave ovu situaciju

13.9 Ukoliko kupac zahtjeva informaciju koja se veže uz obradu njegovih osobnih podataka, prodavatelj mu mora ovu informaciju pružiti. Prodavatelj ima pravo zahtjevati razumnu naknadu koja neće biti veća od troškova pružanja ovih potrebnih informacija.

13.10 Ukoliko to dozvoljava nacionalno pravo, može kupac povući svoju suglasnost sa obradom osobnih podataka putem e-pošte na adresu prodavatelja. Prodavatelj ili drugi obradnik podataka, koji je dobio podatke od prodavatelja, mora odmah prestati s obrađivanjem podataka kupca koji je povukao svoju suglasnost.

13.11. Kupac je suglasan sa primanjem informacija vezanih uz robu, usluge ili tvrtku od prodavatelja na adresu e-pošte kupca. Kupac je suglasan sa primanjem komercijalnih poruka prodavatelja na svoju adresu e-pošte.

13.12. Kupac je suglasan sa pohranjivanjem kolačića na svome računalu. Ukoliko je moguće izvršiti cijelu narudžbu te prodavatelj može izvršiti sva prava i obveze prema kupcu bez potrebe pohranjivanja kolačića na računalu kupca, kupac može odustati od odredbe da je suglasan sa pohranjivanjem kolačića na svome računalu.

14. Prava iz manjkavog izvršenja ugovora

14.1  Prava i obveze stranki kupoprodajnog ugovora koje se vežu uz prava iz manjkavog izvršenja ugovora upravlja nacionalno pravo, ukoliko je kupac potrošač, ili pravo Češke Republike ako je kupac pravno lice (uključujući odredbe čl. 1914-1925, čl. 2099-2117 i čl. 2161-2174 Građanskog zakonika).

14.2 Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o manjkavom izvršenju ugovora kao što je navedeno niže, najkasnije dva mjeseca nakon što je isto otkrio. Bilo koje obavijesti o manjkavom izvršenju ugovora koje budu dostavljene nakon šest mjeseci od kupovine proizvoda, neće biti prihvaćene.

14.3 Prodavatelj snosi odgovornost da kupcu bude dostavljen ispravan proizvod bez nedostataka. Naročito, prodavatelj je obvezan da kada kupac preuzima robu:

14.3.1. roba ima odgovarajuća svojstva prema dogovoru stranki kupoprodajnog ugovora, ukoliko ovog dogovora nema, postupa se prema svojstvima koje je prodavatelj opisao u ugovoru, ili svojstva koja kupac očekiva da ovaj proizvod ima prema osobini dotičnog proizvoda i promidžbi prodavatlelja

14.3.2. roba je namijenjena za korištenje prema načinima koje je naveo prodavatelj ili načinima za koje se ova stvar obično koristi

14.3.3. kvalitet ili izgled robe odgovora dogovorenom uzorku ili modelu, ukoliko je takav kvalitet ili izgled bio određen na osnovu dogovrenog uzorka ili modela

14.3.4. roba bude dostavljena u odgovarajućoj količini, veličini i težini

14.4.  Prodavatelj izričito izjavljuje da je jedini vlasnik robe te prilikom nabavke je ispunio sve pravne obveze koje se vežu uz ovu vrstu proizvoda.

14.5. U slučaju da kvar nastane do 6 mjeseci od preuzimanja robe, pretpostavlja se da je roba bila defektna prilikom preuzimanja robe.

14.6. Prava iz manjkavog izvršenja ugovora moraju biti polagana na adresu prodavatelja.

14.7 Ako kupac raskine kupoprodajni ugovor, obvezan je poslati prodavatelju Obrazac za raskid ugovora  i izjavu kupca, gdje je izjavljeno da je došlo do deinstalacije programa (“Izjava kupca”). Prema čl. 12.5. se obrazac može preuzeti sa web stranice prodavatelja.

Ukoliko ne dođe do ispunjena ove obveze, smatra se da ugovor nije raskinut i prodavatelj ima pravo odabrati pravo koje nastaje iz manjkavog izvršenja ugovora.

14.8. Druga prava i obveze koje se vežu uz odgovornost za manjkavo izvršenje ugovora mogu biti mijenjana Pravilnikom za rješavanja pritužbi kupaca.

15. Riješavanje pritužbi i sporova

15.1. Ukoliko nastane spor iz ugovora, kupac bi trebao kontaktirati korisničku podršku prodavatelja koja je na raspolaganju putem:
15.1.1. telefona koji je naveden na web stranici prodavatelja
15.1.2. obrasca za kontakt koji je naveden na web stranici prodavatelja

15.2. Ukoliko nije kupac zadovoljan sa ponuđenim rješenjem, može posjetiti web stranicu http://ec.europa.eu/odr, gdje može poslati pritužbu sa zahtjevom za njeno rješenje.

16. Završne odredbe

16.1. Prodavatelj nije vezan etičkim kodeksom u tom obliku, koji je propisan u čl. 1826, stavak 1 točke e) Građanskog zakonika Češke Republike, ukoliko je kupac pravna osoba.

16.2. Ukoliko je kupac pravna osoba, preuzima rizik moguće promjene okolnosti kako je propisano u čl. 1765, stavka 2  Građanskog zakonika Češke Republike.

16.3. Ukoliko bilo koja odredba ovih općih uvjeta postane nevažeća ili neučinkovita, bit će zamjenjena sa odredbom sa sličnim značenjem. Nevaljnost ili neizvršivost jedne ili više odredbi ne utječu na valjanost ostalih odredbi. Izmjene kupoprodajnog ugovora ili Općih uvjeta korištenja se moraju praviti u pismenom obliku.

U Brnu, 1. 1. 2017                                                                            RA Software s.r.o.

www.forscope.hr

Proizvod dodan u košaricu

    Besplatna dostava i povrat novca od 30 dana